Support
บ้านเสรี
02-050-3261
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สิทธิ์ประโยชน์ของผู้ฝากขาย

วันที่: 2015-11-16 09:03:12.0

- สะดวกและตัดภาระค่าโฆษณาในการขายเอง  ลดความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล

- ตัดปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจ   อำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อเรื่องการยื่นสินเชื่อแนะนำเรื่องสินเชื่อให้ผู้สนใจซื้อ

- ได้รับข้อมูลราคาตลาดที่เหมาะสม เป็นไปตามกลไกของตลาด

- มีมืออาชีพคอยคัดกรองผู้ที่สนใจซื้อที่เหมาะสม เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองแทนผู้ฝากขาย(ทำหน้าที่แทนผู้ขาย)

- ช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้เป็นกลาง ได้รับคำปรึกษาเรื่องค่าโอนค่าภาษี

- ได้รับคำปรึกษาเรื่องการจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ สะดวกสบายทุกขั้นตอนของการซื้อขาย จนเสร็จสิ้นที่สำนักงานที่ดิน

 

Tel: 02-050-3261Email: banseree@gmail.com