Support
บ้านเสรี
02-050-3261
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้รับ จากตัวแทน

วันที่: 2015-11-16 09:10:27.0

- ได้รับคำปรึกษาเรื่องการยื่นขอสินเชื่อสะดวกไม่ต้องเสียเวลาไปธนาคารสะดวกสบายประหยัดเวลามีฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ

ได้หรือไม่ได้แจ้งเลยไม่ต้องเสียเวลา
- ช่วยเจรจาต่อรองในราคาที่เป็นธรรม ช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้อย่างเป็นธรรม
- มีมืออาชีพคอยอำนวยความสะดวกช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆจนการซื้อขายสำเร็จด้วยดี   ลดปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจ
- ลดความเสียงจากปัญหาฉ้อฉล  คอยอำนวยความสะดวกตอนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน 
- ได้รับคำปรึกษาเรื่องการจัดเตรียมเอกสารตอนทำนิติกรรม  ที่สำนักงานที่ดิน

Tel: 02-050-3261Email: banseree@gmail.com