Support
บ้านเสรี
02-050-3261
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จัดหาแหล่งเงินทุน

วันที่: 2015-11-20 09:07:46.0

บริการจัดหาแหล่งเงินทุน
บริษัท บ้านเสรีเรียลเอสเตส จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการเรื่องรับฝากขายบ้านที่ดิน
รับจัดหาบ้านที่ดิน รับจัดหาแหล่งเงินทุน ***รับปรึกษาด้านการเงิน  การลงทุนให้กับธุรกิจทุกประเภท***
รับยื่นสินเชื่อบ้าน ด้วยบริษัทมองเห็นสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันนี้  การขอสินเชื่อเป็นเรื่องที่ยากขึ้น 
ทำให้ผู้ประกอบการบางรายท้อที่จะขอสินเชื่อ ทางบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญของลูกค้าและเข้าใจใน
ปัญหาของลูกค้า บริษัทจึงเป็นตัวกลางในการติดต่อลูกค้า จัดเตรียมเรื่องเอกสารให้กับลูกค้า  วิเคราะห์
ความเป็นไปได้ให้กับลูกค้า  จัดการยื่นขอสินเชื่อให้กับลูกค้า ทางบริษัทมีธนาคารที่ Contactอยู่หลายแห่ง 
ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจกับการทำงาน ที่เป็นระบบได้ทุกขึ้นตอน หากขาดสภาพคล่องธุรกิจของคุณอาจต้อง
หยุดชะงักลง  หรือขาดโอกาสทางการค้าที่กำลังติดต่ออยู่     
- Consultants ด้านการเงิน การลงทุนทุกประเภท 
- วงเงินตามยอดธุรกิจ หรือยอดขาย   
- SME ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  ผ่อนชำระกับธนาคาร  
- เตรียมตัวเรื่องเอกสารก่อนเข้าธนาคาร  
- ทุกขึ้นตอนเป็นหน้าที่ของทางบริษัท เพียงแต่ลูกค้าทำตามคำแนะนำของเรา    
สนใจติดต่อบริษัทบ้านเสรีเรียลเอสเตทจำกัด  235/8 หมู่บ้านปรีชาราม 2 ถนนราษฎร์พัฒนา(มิสทีน) แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ  โทร.02-050-3261 แฟ็กซ์ 02-050-3262

โทรปรึกษาได้โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตกลงกันก่อน คุยกันก่อน พอใจทั้งตัวลูกค้าและบริษัท
 

Tel: 02-050-3261Email: banseree@gmail.com