Support
บ้านเสรี
02-050-3261
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เกี่ยวกับเรา

บ้านเสรี

บริษัท บ้านเสรี เรียลเอสเตท จำกัด
Banseree Realestate Co.,Ltd.

 

วัตถุประสงค์


      เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนรับฝากซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ทุกทำเล ทุกสภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์บริการข้อมูลการ ซื้อการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป รับบริการฝากขายบ้าน ที่ดิน อาคารพาณิชย์ ตึกแถว ห้องแถว จำนองจำนำ ขายฝาก รับจัดสินเชื่อบ้านกับทุกธนาคาร

 

เป้าหมาย

 

     บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นตัวกลางให้ผู้ขายได้ขายสินค้าในราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากราคาต้นทุนราคาประเมินและราคาตลาดที่เหมาะสมเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้เลือกซื้อสินทรัพย์ได้ตามความต้องการ โดยได้รับความสะดวก และบริการที่ดีเยี่ยมจาก บริษัทฯ ทั้งยังได้ซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ยุติธรรม

 

 

 บริษัท บ้านเสรี จำกัด ได้ให้บริการให้แก่ ผู้ซื้อ และผู้ขาย ดังต่อไปนี้

 

1. สำหรับผู้จะขาย บ้านเสรี จะเข้าเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน                 มีกำหนด 12 เดือนโดยจะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
    
- นำเสนอข้อมูลตลาดเพื่อตั้งราคาขายทรัพย์สิน
     - นำเสนอขายทรัพย์สินให้ผู้สนใจซื้อด้วยหลากหลายช่องทาง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ บ้านพร้อมอยู่         และอื่นๆ
     - Website เช่น www.banseree.com, www.Prakardproperty.com,                         www.thaihomelist.com, www.Hometophit.com, www.pantip.com,                 www.DDproperty.com, และอื่นๆ
     - ป้ายโฆษณา
     - ขายตรง

     - นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา
     - ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ
     - เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
     - เป็นตัวกลางทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำ
     - จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ
     - ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
     - อำนวยความสะดวก พร้อมตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอน


2. สำหรับผู้จะซื้อ บ้านเสรี จะดำเนินการต่าง ๆ ให้ดังนี้
     - นำเสนอข้อมูลทรัพย์สินตามความต้องการ
     - นำเสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบ
     - นำเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ
     - นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา
     - เป็นตัวกลางในการต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
     - เป็นตัวกลางทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำ
     - ช่วยจัดหาสินเชื่อสถาบันการเงิน
     - ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
     - อำนวยความสะดวกพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอน
     - ช่วยแนะนำการซ่อมแซมตกแต่ง และรับโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์

 

3.ประโยชน์ที่ผู้ขายจะได้จากการใช้นายหน้า
     - สะดวกและตัดภาระค่าโฆษณาขายเอง
     - ลดความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล
     - ตัดปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจ
     - ได้รับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบ
     - ได้รับคำปรึกษาเรื่องการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
     - มีมืออาชีพช่วยทำการตลาดหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ
     - มีมืออาชีพคอยคัดกรองผู้สนใจซื้อที่เหมาะสม
     - มีมืออาชีพช่วยเจรจาต่อรองให้ขายได้ในราคาที่เหมาะสม
     - มีมืออาชีพช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้อย่างเป็นกลาง
     - ได้รับคำปรึกษาเรื่องการชี้เขตทำรังวัด
     - ได้รับคำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับตอนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
     - มีมืออาชีพช่วยเตรียมข้อมูลค่าธรรมเนียมและภาษีโอน ให้อย่างแม่นยำ
     - ได้รับคำปรึกษาเรื่องจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
     - มีมืออาชีพคอยอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนังานที่ดิน
     - มีมืออาชีพคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ จนการซื้อขายสำเร็จด้วยดี

 

4.ประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้จากการใช้นายหน้า
     - สะดวกและประหยัดเวลา
     - ลดความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล
     - ตัดปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจ
     -ได้รับข้อมูลทรัพย์สินโดยละเอียด
     -ได้รับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบ
     - ได้รับคำปรึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
     - มีมืออาชีพช่วยเจรจาต่อรองให้ซื้อในราคาที่เหมาะสม
     - มีมืออาชีพช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้อย่างเป็นกลาง
     - ได้รับคำปรึกษาเรื่องการชี้เขตทำรังวัด
     - ได้รับคำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน
     - ได้รับคำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับตอนจดทะเบียนนิติกรรม
     - ได้รับคำปรึกษาเรื่องจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนนิติกรรม
     - มีมืออาชีพคอยอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน
     - มีมืออาชีพคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ จนการซื้อขายสำเร็จด้วยดี
     - ได้รับข้อมูลแนะนำเรื่องการตกแต่ง ซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคาร

 

5.สัญญาฝากขายแบบปิด (Exclusive) ให้ประโยชน์ผู้ขายอย่างไร?
     - นายหน้าจะยอมลงทุนทำการตลาดในทุกช่องทางให้อย่างเต็มที่
     - นายหน้าจะไม่เก็บข้อมูลไว้ผู้เดียว แต่จะกระจายออกให้มากที่สุด
     - นายหน้าจะยอมแบ่งปันค่าบำเหน็จ เพื่อให้นายหน้ารายอื่นช่วยขาย
     - นายหน้ารายอื่น จะยอมส่งผู้ซื้อของตนเองเข้าชมทรัพย์สิน
     - นายหน้าจะไม่กีดกันการพบกันโดยตรงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
     - ทรัพย์สินจะมีโอกาสขายได้เร็วกว่า และได้ราคาดีกว่า

 

หมายเหตุ:

1. หากไม่สามารถทำการขายได้สำเร็จ ผู้จะขายไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯแต่อย่างใด สำหรับค่าบำเหน็จเท่ากับร้อยละสาม ของราคาที่ขายได้  

 

2. ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย ตามมาตราฐานของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้เอกสาร สำเนาโฉนดทุกหน้า, สำเนาบัตรประชาชน, และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

3. กรณีให้ผู้รับมอบอำนาจทำสัญญาแทน ผู้รับมอบอำนาจต้องใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจต้องเซ็นชื่อ รับรองสำเนาเอกสารข้อ 2. ทุกหน้าและ เขียนที่สำเนาบัตรประชาชนว่า "ขอมอบอำนาจให้ ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบอำนาจ ทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท บ้านเสรี จำกัด เป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์แทนข้าพเจ้า" แล้วเซ็นชื่อ อีกครั้ง (สำเนาบัตรประชาชน เซ็นชื่อ 2 ครั้ง)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :โทร.02-050-3261 แฟ็กซ์ 02-050-3262

Tel: 02-050-3261Email: banseree@gmail.com